DIGITÁLNÍ SKICOVÁNÍ PRO DESIGNÉRY 1

Digitální skicování je dnes nedílnou součástí práce designéra. Zrychluje ztvárnění nápadů, myšlenek a tím zjednodušuje komunikaci s klientem.

Skicování je jeden z nástrojů, který usnadňuje práci designéra a je možné se ho naučit i bez předchozích zkušeností. Zefektivněte své pracovní postupy pomocí digitálního skicování s architektem a nadšencem do skicování Davidem Dražilem.

TERMÍN

23. 4. 2024

čas

9:30 - 12:30, 13:30 - 17:00 hod.

CENA

6400

PŘIHLÁSIT NA KURZdalší kurzy

CÍL KURZU

Cílem kurzu je seznámení se s aplikací Procreate (pro iPad) a pochopení jejích základních funkcí. Procreate je editor grafiky pro digitální skicování / kresbu, který využijí designéři a architekti při své práci. Naučíme vás, jak dát svým myšlenkám digitální podobu.

Studenti si osvojí základní techniky skicování, což jim pomůže zvýšit efektivitu komunikace s klienty. Designer při skicování už rovnou přemýšlí nad daným konceptem a jeho řešením. Vhodným pomocníkem bývá také při brainstormingu a předávání vize klientům.

TÉMATA KURZU

VÝHODY SKICOVÁNÍ

Díky skicování během navrhování je vizuální komunikace mezi designérem a klientem mnohem přirozenější. Je to jeden z efektivních způsobů, jak zlepšit spolupráci a brainstorming nápadů s klienty, týmy i s dodavateli. Skicování ušetří spoustu času v procesu workflow, kdy vidíme schéma komplexnějšího projektu rozkreslené po menších částech. Právě skicování zpřesňuje daný proces návrhu a zlehčuje tak komunikaci s klientem. Detailní skica pak pomáhá designérům vyhodnotit proveditelnost rozvržení, a tak i odstraňuje veškeré problémy s funkčností navrhovaného prvku.

Díky zpracování skic v elektronické verzi v programu Procreate je možné se k nim v průběhu vývoje konceptu opakovaně vracet a aktualizovat. Program je možné použít i kdekoliv mimo vaši kancelář a využívat ho jako záznamník svých kreativních nápadů.

PRO KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je určený pro všechny zájemce o osvojení si technik skicování, kteří chtějí k tvorbě skic využívat moderní technologie jako přirozeného nástroje při procesu navrhování, ale také k prezentačním účelům a vizuální komunikaci mezi designérem / architektem a klientem.

Pro zájemce o skicování v ruce nabízíme kurz Skicování v ruce pro designéry 1 a Skicování v ruce pro designéry 2.

NAVAZUJÍCÍ KURZY K ROZŠÍŘENÍ A PROHLOUBENÍ ZNALOSTÍ:

Digitální skicování pro designéry 2

Technické kreslení pro designéry

KURZ 
      VEDE

David Dražil, MSc.

Zkušenosti:

David Dražil je architekt, který miluje skicování. Je zakladatelem projektu a webu Sketch Like an Architect, autorem 3 knížek o architektonickém kreslení a instruktor, jehož kurzy prošlo více než 12,000 studentů. Své zkušenosti získal studiem a praxí jak v ČR, tak v Dánsku. Své nadšení pro kresbu a vizuální prezentaci architektury sdílí na svých populárních účtech na Instagramu a Youtube. Svou činností pomáhá architektům a designerům zefektivnit jejich vizuální prezentaci a osvojit si ruční kresbu jak na papíře, tak na iPadu.

Kurzy:

Skicování v ruce pro designéry 1

Skicování v ruce pro designéry 2

Digitální skicování pro designéry 1

Digitální skicování pro designéry 2

nejbližší
           kurzy

Jak zahájit kariéru interiérového designéra

16. 1. 2024

Všechno začíná prvním krokem.

SKICOVÁNÍ V RUCE PRO DESIGNÉRY 2

17. 1. 2024

Kurz má za cíl zdokonalit dovednosti skicování designérů.

Home staging v praxi

23. - 24. 1. 2024

Potřebné dovednosti v oboru Home Stagingu získáte na našem dvoudenním kurzu, který vyučujeme jako jediní v ČR.

Plánování prostoru a ergonomie

25. 1. 2024

Tento kurz se věnuje zásadám pro účelné zařizování obytných prostor vycházejících z ergonomie prostoru neboli požadavků člověka na životní prostor.

další kurzy