Digitální modelování

Tento jednodenní kurz je určen zájemcům, kteří si chtějí zdokonalit svůj grafický výstup prezentace.

Naučíte se, jak pracovat v grafické zkratce, a jak využít digitální návrh pro svůj profesionální výstup a přípravu podkladů pro konzultaci s klientem.

TERMÍN

termín bude stanoven (duben 2021)

čas

9:30 - 12:30, 13:30 - 17:00

CENA

5200

další kurzy
Výuka programů:

HOMESTYLER

Tento program, který má dokonalý výstup, je přístupny pouze při připojení na internet, je jednoduchý k pochopení i pro designéry/ky, kteří nemají předešlé zkušenosti s 3D modelováním. Knihovna materiálů je omezena na knihovnu, kterou nabízí tento program.
Jazyk: angličtina
Výstup: vizualizace, půdorysy, pohledy, perspektiva, panoramatická 360 stupňů fotka


GOOGLE SKETCHUP

Tento program je jeden z nabídky softwarů Google. Nabízí kreativní modelování, je to silný nástroj pro vytváření, prohlížení a modifikaci 3D myšlenky - rychle a snadno. Zatímco pro tvorbu detailních výkresů jsou nutné tradiční CAD systémy, SketchUp je nástroj vhodný pro rychlé skicování, návrhy, design. Je možné použít rozsáhlou knihovnu materiálů i 3D objektů, do které přispívají jednotliví designéři z celého světa. Pro vizualizace je však nutné nainstalovat plug-in.
Jazyk: angličtina/čeština
Výstup: perspektiva, půdorysy, pohledy, kótované výkresy, printscreen

Doplňkové programy

PICASA

Je bezplatný software pro organizaci a úpravu fotografií. Svým jednoduchým ovládáním a množstvím funkcí se dokáže vyrovnat i mnohým komerčním programům na organizaci fotografií. Kromě základních funkcí umožňuje například objednat tisk fotografií, vytvořit koláž, odeslat fotografie emailem, vytvořit dárkové CD.

POWER POINT

Nabízí několik způsobů, jak vytvářet prezentace, je jednoduchý k pochopení a obsahuje ho skoro každý počítač v balíku Microsoft Office.

KURZ 
      VEDE

Ing. arch. David Bartoš

Zkušenosti:

Během středoškolského a vysokoškolského studia navštěvoval projekční ateliér Ing. Petra Lorenze a spolupracoval s několika dalšími autorizovanými inženýry a architekty v rámci celého procesu výstavby. Poté, co v roce 2013 promoval na ČVUT v oboru Architektura a stavitelství založil projekční ateliér dbarchitekti. V současné době se aktivně věnuje projekční činnosti v celém spektru všech projekčních fází. Vede projekty různého rozsahu a náplně: od rodinných domů, interiérů bytů až po rozsáhlé polyfunkční stavby a hotely. Své prostory doplňuje i o grafické a hmotové prvky.

Kurzy:

Dějiny architektury, historické styly a slohy

Digitální modelování v 3D programu

Technické kreslení pro designéry

Plánování prostoru a ergonomie

Ing. arch., Bc Martina Bartošová

Zkušenosti:

Vedle absolvování magisterského studia na ČVUT v Praze v oboru architektura a stavitelstvívystudovala bakalářský program na VŠE v Praze. Při studiu na vysoké škole působila v ateliéru Afaia s.r.o., kde měla na starosti zejména vedení architektonických studií staveb a interiérů. Nyní působí v ateliéru dbarchitekti a je hlavní koordinátorkou zakázek v oblasti interiérového designu. Tuto roli zaujímá od prvního kontaktu se zákazníkem až po předání klíčů od dokončeného bytu.

Kurzy:

Dějiny architektury, historické styly a slohy

Digitální modelování v 3D programu

Technické kreslení pro designéry

Plánování prostoru a ergonomie

nejbližší
           kurzy

Osobní sebe-prezentace a jistota vystupování

19. 3. 2021

Jednodenní kurz zaměřený na rozvoj osobnosti a komunikačních dovedností.

Technické kreslení pro designéry

1. 2. 2021

V tomto kurzu se seznámíte se základy technického kreslení pro designéry, bez kterých se ve své další praxi neobejdete.

Dějiny architektury, historické slohy a styly

15. 2. 2021

V tomto kurzu získáte přehled o architektonických stylech a jejich historii. Dozvíte se, jak se jednotlivé styly vzájemně ovlivňovaly a inspirovaly.

Jak zahájit kariéru interiérového designéra

19. 2. 2021

Kurz pro začínající designéry.

další kurzy