Komplexní kurz interiérového designu a home stagingu

Absolvujte 12 našich kurzů v rámci komplexního programu, který je završen vypracováním vlastního projektu.

Důvodů, proč u nás začít studovat Komplexní Kurz Interiérového Designu a Homestagingu je mnoho. Cíl je jeden – najít nový začátek, nové možnosti a práci v oboru, který je dlouhodobě na vzestupu zájmu.

TERMÍN

Termín podle vás

čas

Obvykle 10:00 - 17:00

CENA

60500

Kč + DPH

další kurzy

Pro koho je studium vhodné?

Tvůrčí přístup, samostatnost, dobré prezentační dovednosti, schopnost proměnit přání klienta ve skutečnost. Že tohle nejsou právě vaše nejsilnější stránky? Nebojte, naučit se dá téměř vše. Připadáte si na studium staří? V našem kurzu jste to vy, kdo určuje tempo výuky. Pokud začnete mít pocit, že je toho na vás moc, dejte si na měsíc nebo dva pauzu. U nás to jde.

Co vše se během studia naučím?

Všechno, co jako interiérový designér/ka budete ve své praxi potřebovat. Jako jediní v České republice navíc zařazujeme do studia výuku Home Stagingu. Co vše se v jednotlivých částech kurzu naučíte?

Interiérový design:

Práce s klientem:

Další dovednosti:

Jak studium probíhá?

Během 8-12 měsíců, kdy si sami určujete tempo studia, jste povinni (nepříjemně znějící, ale nutné slovo) absolvovat 12 studijních bloků, přičemž co blok, to samostatný kurz. Jednotlivé kurzy otvíráme několikrát ročně tak, aby měl každý možnost vybrat si termín, který mu vyhovuje.

Studijní bloky:

Přihlašování na jednotlivé kurzy si řídí student sám vždy v dostatečném předstihu.

 1. Jak zahájit kariéru interiérového designéra
 2. Základy home stagingu
 3. Návrhy a redesign interiérů
 4. Dějiny architektury, historické styly a slohy
 5. Plánování prostoru a ergonomie
 6. Technické kreslení pro designéry
 7. Barvy v interiéru a psychologie barev
 8. Architektura, tvorba stylu a atmosféra interiéru
 9. Dekorace interiéru
 10. Fotografický kurz interiéru
 11. Osobní sebe-prezentace a jistota vystupování (Cesta k úspěchu)
 12. Podnikání a marketing v designu a home stagingu

    13. Příprava vlastního projektu

Je předpokladem studia tohoto kurzu nějaké speciální vzdělání?

Není důležité, čím jste doposud byli nebo jste, ale že chcete být interiérovým designérem/kou.

Je studium prezenční, je nutné osobně se zúčastnit výuky?

Ano, osobní účast na všech studijních blocích je podmínkou pro zdárné dokončení studia.

Jak je studium zakončeno?

Studium je zakončeno vypracováním samostatné závěrečné případové studie komerčního a rezidenčního charakteru. Úspěšní absolventi získají Diplom o absolvování Komplexního kurzu.

Jaká je výhoda komplexního kurzu oproti jednotlivým kurzům?

Pokud byste se rozhodli absolvovat postupně všech 12 kurzů jednotlivě, zaplatíte za ně celkem 98 494 Kč včetně DPH. V rámci komplexního programu je za stejný počet kurzů zvýhodněná cena 73 205 Kč včetně DPH. Ušetříte tak více než 25 000 Kč a tuto částku můžete navíc po domluvě hradit na splátky.

KURZ 
      VEDE

Ing. arch. David Bartoš

Zkušenosti:

Během středoškolského a vysokoškolského studia navštěvoval projekční ateliér Ing. Petra Lorenze a spolupracoval s několika dalšími autorizovanými inženýry a architekty v rámci celého procesu výstavby. Poté, co v roce 2013 promoval na ČVUT v oboru Architektura a stavitelství založil projekční ateliér dbarchitekti. V současné době se aktivně věnuje projekční činnosti v celém spektru všech projekčních fází. Vede projekty různého rozsahu a náplně: od rodinných domů, interiérů bytů až po rozsáhlé polyfunkční stavby a hotely. Své prostory doplňuje i o grafické a hmotové prvky.

Kurzy:

Dějiny architektury, historické styly a slohy

Digitální modelování v 3D programu

Technické kreslení pro designéry

Plánování prostoru a ergonomie

Ing. arch., Bc Martina Bartošová

Zkušenosti:

Vedle absolvování magisterského studia na ČVUT v Praze v oboru architektura a stavitelstvívystudovala bakalářský program na VŠE v Praze. Při studiu na vysoké škole působila v ateliéru Afaia s.r.o., kde měla na starosti zejména vedení architektonických studií staveb a interiérů. Nyní působí v ateliéru dbarchitekti a je hlavní koordinátorkou zakázek v oblasti interiérového designu. Tuto roli zaujímá od prvního kontaktu se zákazníkem až po předání klíčů od dokončeného bytu.

Kurzy:

Dějiny architektury, historické styly a slohy

Digitální modelování v 3D programu

Technické kreslení pro designéry

Plánování prostoru a ergonomie

Tomáš Nosil

Zkušenosti:

Dlouhodobě působí jako kmenový fotograf časopisů Instinkt a Týden. Od roku 2005 fotografuje většinu jejich titulních stran. Je držitelem několika prestižních ocenění Czech Press Foto. Mezi jeho soukromé zákazníky patří společnosti Volkswagen, Ford, Universal music nebo Komerční banka. Pravidelně vystavuje.

Kurzy:

Fotografický kurz interiéru

Zuzana Wiesnerová

Zkušenosti:

Absolventka magisterského studia v oboru Multimedia a Design se specializací na prostorový design. Návrhům interiérů se věnuje již několik let. Spolupracovala s renovovanými studii, navrhovala interiéry jak pro nadnárodní společnosti tak i pro soukromou klientelu.

Kurzy:

Základy home stagingu

Návrhy a redesign interiérů

Jak zahájit kariéru interiérového designéra

Dekorace interiéru

Barvy v interiéru a psychologie barev

Architektura, tvorba stylu a atmosféra interiéru

nejbližší
           kurzy

Osobní sebe-prezentace a jistota vystupování

06. 11. 2020

Jednodenní kurz zaměřený na rozvoj osobnosti a komunikačních dovedností.

Technické kreslení pro designéry

09.11. 2020

V tomto kurzu se seznámíte se základy technického kreslení pro designéry, bez kterých se ve své další praxi neobejdete.

Návrhy a redesign interiérů

12. - 13. 11. 2020

Tento dvoudenní kurz je určený všem zájemcům o bytový design a redesign interiérů.

Dekorace interiéru

20. 11. 2020

Znalosti získané v tomto kurzu využijete při práci interiérového dekoratéra, bytového designéra i profesionálního Home Stagera.

další kurzy