Osobní sebe-prezentace a jistota vystupování

Jednodenní kurz zaměřený na rozvoj osobnosti a komunikačních dovedností.

"15 % našeho úspěchu pochází z našich dovedností a znalostí, zatímco 85 % pochází z naší schopnosti navazovat kontakty s druhými lidmi a vyvolávat důvěru a respekt."- Nicholas Boothman

TERMÍN

24. 3. 2023

čas

9:30 - 12:30, 13:30 - 17:00

CENA

5800

PŘIHLÁSIT NA KURZdalší kurzy

Pak je tento intenzivní kurz určen právě vám, neboť si na modelových příkladech vyzkoušíte různé situace, které mohou v pracovním prostředí nastat a naučíte se, jak v těchto situacích co nejlépe reagovat. Cílem tohoto kurzu je podpora osobního stylu při jednání s klienty a zlepšení osobních a profesionálních vztahů.

Náročnost kurzu

Jedná se o základní kurz, jehož výsledky jsou přímo úměrné otevřenosti a pozitivnímu přístupu účastníků.

TÉMATA 1. ČÁSTI KURZU JSOU ZAMĚŘENA NA VAŠI OSOBNOST:

TÉMATA 2. ČÁSTI KURZU BUDOU ZAMĚŘENA NA KOMUNIKACI S KLIENTEM:

NAVAZUJÍCÍ KURZY K ROZŠÍŘENÍ A PROHLOUBENÍ ZNALOSTÍ V OBORU DESIGN INTERIÉRŮ:

‍Jak zahájit kariéru interiérového designéra

Využití sociálních sítí a marketingu v designu a home stagingu

KURZ 
      VEDE

Monika Máchová

Zkušenosti:

Jádro praxe Moniky tvoří práce s lidmi. Zkušenosti získala především jako personalista a kouč. V koučinku získala certifikaci ACC od mezinárodní asociace koučů ICF a překročila 270 hodin koučovacích sezení s klienty. Koučink jako podporu nabízí Monika těm, kteří mají motivaci ke změně. Naslouchání a podpora je stěžejní dovedností, kterou Monika soustavně doplňuje vzděláváním, aktuálně např. studiem psychologie na VŠ.

Kurzy:

Osobní sebe-prezentace a jistota vystupování

nejbližší
           kurzy

Home staging v praxi

2. - 3. 2. 2023

Potřebné dovednosti v oboru Home Stagingu získáte na našem dvoudenním kurzu, který vyučujeme jako jediní v ČR.

Návrhy a redesign interiérů

6. - 7. 2. 2023

Tento dvoudenní kurz je určený všem zájemcům o bytový design a redesign interiérů.

Materiály a dekorace v interiéru

16. 2. 2023 (obsazen)

Znalosti získané v tomto kurzu využijete při práci interiérového dekoratéra, bytového designéra i profesionálního Home Stagera.

Technické kreslení pro designéry

22. 2. 2023

V tomto kurzu se seznámíte se základy technického kreslení pro designéry, bez kterých se ve své další praxi neobejdete.

další kurzy