Podnikání a marketing v designu a home stagingu FOTO

Tento kurz je určen všem, kteří chtějí začít podnikat v oborech interiérový design nebo Home Staging.

Tento kurz bude Vaším průvodcem administrativou a legislativou spojenou se začátkem podnikání. Je zaměřený na praktickou stránku podnikání a provede vás možnými úskalími, na která můžete při své práci narazit. Zároveň by Vám měl pomoci dosáhnout kýženého cíle pomocí vhodných marketingových nástrojů.

TERMÍN

11. 09. 2020

čas

09:30 - 12:30, 13:30 -17:00

CENA

5200

další kurzy

1. Část - Kristina Tayara - Podnikatelský rozvoj & Marketing

Vaší vášní je interiérový design a nyní nastala doba, kdy jste se rozhodli posunout tuto vášeň a dosavadní znalosti na vyšší úroveň. Jste připraveni přetvořit váš koníček ve výnosný obchod, ale nejste si zcela jisti, kde a jak začít.

Tento kurz by se měl stát Vaším vodítkem a měl by Vám pomoci dosáhnout kýženého cíle – stát se úspěšnou designovou společností.  Dá vám nejdůležitější informace o tom, jak Vašeho snu docílit, na co se zaměřit, jaké stanovit priority a jak získávat klienty.

Zde je nástin kurzu, který Vám ve Vašich začátcích pomůže:

Témata kurzu
 1. Organizace: Na prvním místě pořádek! Uklidit a naplánovat.
 2. Nástroje, systémy a aplikace: ‚Já to přece sama nezvládnu!’ 21. století a vhodné nástroje, které Vám nahradí 10členný team.
 3. Vaše podstata, Vaše sdělení a Vaše Image: Kdo jste a jak pomůžete?
 4. Inspirujte se a učte se: inspirace znamená motivace a motivace je Vaše palivo. V podnikání se určitě dostanete do stavu, kdy Vám palivo bude chybět. Nastavte si vše tak, abyste měli každý den přísun kvantity inspirace.
 5. Sociální sítě: Lidé již tráví více času u mobilu či počítače než u televize. Zviditelněte se tam, kam lidé chodí, nikoliv kam nechodí.
 6. Webové stránky: V životě se snažíte pěkně obléci, zaujmout svou osobností. Lidé na internetu Vás nepoznají, vidí pouze Váš web a to jen na pár sekund - webové stránky jsou Vaší jedinou možností, jak se předvést.
 7. Reklama a analýzy: nemusíte pracně hledat nové klienty, správně nastavenou reklamou si Vás najdou sami, musíte je pouze přesvědčit o nákupu.
 8. Účast na nejrůznějších akcích (kulturních, společenských… atd.) i jejich vlastní organizování: Potkávejte lidi na akcích, hledejte si přátele se stejnou vášní.
 9. Očekávání: Učit se a neustále zlepšovat. Překvapujte své publikum.
 10. Koho sledovat / číst: Najděte si své mentory a vzory.

2. Část - Kateřina Kramelová - Administrativa / Založení firmy

Přemýšlíte o tom, jak začít podnikat?  Váháte jak na to? Zahájení podnikání s sebou přináší celou řadu úkonů a rozhodnutí.

Je obecně známo, že začínajícím podnikatelům v Česku často komplikuje byznys nadměrná administrativa.

Tento kurz bude Vaším průvodcem administrativou a legislativou spojenou se začátkem podnikání. Dozvíte se co, kdy, jak a kde ohlásit, odevzdat, aby jste měli vše v pořádku a nemuseli se obávat návštěvy nebo kontroly úřadů. Dále Vás provedeme nejdůležitějšími povinnostmi podnikatele jak z hlediska daní, odvodů či vedení účetnictví.

Témata kurzu
 1. Kterou formu podnikání zvolit ? Fyzická či právnická osoba .
 2. Živnostenský úřad : Jednotný registrační formulář.
 3. Registrace daní: Ke které dani je povinnost registrace a kdy.
 4. Sociální a zdravotní pojištění podnikatele
 5. Společnost s ručením omezeným: Jak založit a vést svou společnosti v souladu se zákony.
 6. Zřízení provozovny: Oznámení a označení provozovny
 7. Elektronická komunikace s úřady: Dnes již u některých formulářů povinnost. Datová schránka.
 8. Účetnictví: Vymezení účetních jednotek a pravidel dle zákona o účetnictví.
 9. jednoduché a podvojné účetnictví
 10. uplatňování výdajů
 11. uplatňování výdajů procentem z příjmů
 12. Daň z přidané hodnoty: Kdy se stávám plátcem DPH ? A jaké mám povinnosti?
 13. Účetní doklady: Náležitosti účetních dokladů, vedení evidencí, účetních knih a deníků, archivace
 14. Zaměstnanci: Přihlášky a odhlášky zaměstnanců. Odvody sociálního a zdravotního pojištění.
 15. Pracovně právní vztahy: Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti - co zvolit ?

KURZ 
      VEDE

Ditta Zavřelová

Zkušenosti:

Vystudovala obory Marketing a PR na Škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Pro marketing a design má odjakživa slabost, získané znalosti proto pravidelně prohlubovala během letních kurzů na kalifornské Santa Monica College. Mimo to se aktivně zajímá o zdravý životní styl a holistický přístup k lidskému tělu. To jí nakonec přivedlo až k absolvování vysokoškolského studia dentální hygieny, na které navázala prací v rodinné privátní zubní klinice. Je činná na sociálních sítích, kde se vedle prezentace vlastních názorů věnuje také propagaci konkrétních produktů.

Kurzy:

Podnikání a marketing v designu a home stagingu

nejbližší
           kurzy

Osobní sebe-prezentace a jistota vystupování

19. 3. 2021

Jednodenní kurz zaměřený na rozvoj osobnosti a komunikačních dovedností.

Technické kreslení pro designéry

1. 2. 2021

V tomto kurzu se seznámíte se základy technického kreslení pro designéry, bez kterých se ve své další praxi neobejdete.

Dějiny architektury, historické slohy a styly

15. 2. 2021

V tomto kurzu získáte přehled o architektonických stylech a jejich historii. Dozvíte se, jak se jednotlivé styly vzájemně ovlivňovaly a inspirovaly.

Jak zahájit kariéru interiérového designéra

19. 2. 2021

Kurz pro začínající designéry.

další kurzy