Facebook BloggerPinterest Instagram

Potřebuji interiérového designéra?

Potřebuji interiérového designéra?

Bytový/interiérový designér

Vytvořit vkusný a příjemný domov, ve kterém se člověk bude cítit maximálně komfortně, není vůbec jednoduchou záležitostí. Ne každý má dar umění kombinovat pohodlí spolu s efektivitou, vkusem a maximální funkčností. K tomu by samozřejmě vše mělo působit jako dokonalý harmonický celek!

Designér dokáže zkoordinovat požadavky klienta (včetně finančních nákladů) s firmou realizující samotnou rekonstrukci. Nestane se tak, že termín dokončení bude zásadně odlišný, dojde k překročení plánovaného rozpočtu a v konečné fázi bude člověk s rekonstrukcí dle vlastního návrhu nespokojený.

Právě proto je nejlepší obrátit se na odborníka – tedy bytového designéra. Designér navrhne funkční členění prostoru, tak aby vyhovoval každodennímu provozu, včetně rozmístění nábytku, návrhu vhodných materiálů, barev, osvětlení atd.

Opravdu dobrý bytový designér pomůže při realizaci interiéru peníze klienta ušetřit. Zásadně by neměl překročit plánovaný rozpočet. Pomůže vyvarovat se chyb a ušetří klientovi jak čas, tak i nervy a finance, které by musel vynaložit na nápravu vzniklé škody. Orientuje se lépe na trhu, může tedy nalézt vhodnější a finančně výhodnější interiérové vybavení.

Z toho vyplývá, že služba interiérový design je skutečně určena každému z nás. Kvalitní návrh dokáže ušetřit čas, energii, vynaložené úsilí a v neposlední řadě i finance.

V poslední době se setkáváme s tím, že mnoho lidí (bohužel i některá interiérová studia) zaměňuje pojmy "bytový architekt“, "interiérový designér“ a "aranžér“. Pojem "aranžér“ se přitom v tomto směru v ČR téměř nepoužívá. Narozdíl od zahraničí, kde má Interior Design dlouholetou tradici (UK, USA, apod.), je samostatný a velice blízký oboru Interior Designer.

Náplň práce designéra:

Vypracovávání dispozičního řešení prostoru (bytů, kanceláří, hotelů a dalších druhů interiérů), návrh materiálů (podlahy, obložení atp.) a nábytkového vybavení včetně doplňků – poradenství při výběru nábytku a bytových doplňků, poradenská činnost spojená s doporučením nejvhodnějšího stylu a ostatních aspektů interiérů.

Návrhář interiérů má za úkol významně působit na kvalitu života jednotlivce.

Bytový architekt je spíše doslovný překlad a nepřesně přenesený význam slov do českých podmínek.

Architekt tvoří architekturu, tedy plán budovy nebo souboru budov, a zároveň dohlíží na jejich realizaci. V nejširším smyslu je architekt osobou, která transformuje potřeby uživatele do požadavků na stavitele. Architekt musí důkladně rozumět principům, vlastnostem a předpisům, kterým musí jeho architektonický návrh odpovídat. Aby byl schopen navrhnout co nejlepší kompromisní řešení s ohledem na požadavky, čas a náklady, musí architekt znát všechny prostředky, které má stavitel k dispozici.

Architekti jsou profesionálové, kteří musí navrhovat stavby s ohledem na bezpečnost a zdraví lidí. Je tedy vyžadováno jejich odborné vzdělání potvrzené licencí anebo zkouškou.

Interiérový designér se podílí na vnitřním řešení interiérů. To znamená, že se zabývá rozvržením vnitřních prostor tak, aby maximálně vyhovovaly požadavkům uživatelů. Měl by být schopný navrhnout rozvržení funkčního provozu interiérů a rozmístění hlavních funkčních zón (navrhnout rozmístění příček oddělující jednotlivé zóny). V případě řešení zásadních změn interiérový designér úzce spolupracuje s architektem a se statikem. Interiérový designér by měl klientovi poradit s volbou povrchů stěn, podlah a stropů, s umístěním vypínačů, zásuvek a s vedením rozvodů inženýrských sítí. Poradí také s rozmístěním a množstvím nábytku a osvětlovacích těles a v neposlední řadě i s doplňky jako jsou vázy, květiny, různé misky a podobně. Měl by vám pomoci se zařízením bytu od A po Z.

Interiérový designér nemusí být studovaný architekt. Může to být člověk, který studoval design nebo uměleckou školu. Případně ten, kdo k tomuto oboru přešel z jiného, protože ho tento obor nadchl, a vzdělává se sám.

Aranžér  (decorator) je člověk, který dělá v podstatě to samé, co interior designer, jen s rozdílem, že nenavrhuje a neřeší technické věci interiéru. To znamená, že jen aranžuje stávající prostor a dodává interiéru atmosféru. Nemění funkční zóny, nehýbe s příčkami. A zde je ten zásadní rozdíl.

Jak designéra vybrat?

Zaměřte se na reference, délku praxe a požadované vzdělání. U nás je navrhování interiérů volná živnost, toto řemeslo tak může provozovat kdokoli. To je bohužel neštěstí, protože vytvořit web či natisknout vizitku zvládne i ten, kdo oboru vůbec nerozumí. Proto se zaměřte na délku praxe, hotové návrhy - portfolio, zdokumentované realizace - fotografie a v neposlední řadě i na odbornost a přístup k zákazníkovi.

Dobrou pověst designérů ničí „podnikavci“, často také „Designová studia“ nabízející zpracování návrhu velmi levně, případně zdarma. Takový návrh často nezahrnuje vše, co je ve skutečnosti k dobrému výsledku celého projektu nutné. Návrh interiéru nespočívá jen v pořízení nábytku jako je sedací souprava, obývací stěna či postel, ale také v oblékání oken, osvětlení, barevném ladění interiéru a v neposlední řadě ve vhodném výběru doplňků. Je rozdíl zpracovat ideovou studii interiéru zahrnující pouze vizualizace, nebo kompletní dokumentaci pro realizaci. Ta by měla obsahovat nejen vizualizace prostoru a jeho půdorys, ale například i přesné znázornění polohy světel, vypínačů, zásuvek, výkresy atypického nábytku pro truhláře a seznam nábytku, bytových doplňků a jeho prodejců.

Výhodou dobrého designéra je jeho nezávislost

Designér by nikdy neměl být distributorem nábytku nějaké značky, tedy neměl by pracovat v zájmu získaných provizí, ale v zájmu klienta.
Dobrý designér má zmapovaný trh a vždy vám doporučí to nejvhodnější, jak po estetické tak i po finanční stránce. Ideální je navržené vybavení od různých firem - také z důvodu dosažení jedinečnosti a originality u každého projektu.

Tím se liší výsledný návrh interiérového designéra od vypracování většiny Designových studií, které vám sice udělají „ten nejlepší“ návrh pro váš byt, dům či kancelář, ale jen a pouze tehdy, pokud budou všechny prvky zakoupeny právě u nich v obchodě. 

Ceny interiérových návrhů

Ceny se velmi liší podle rozsahu práce i zkušeností designéra, proto se nedají určit konkrétně. Záleží na tom, zda chcete zařídit celý byt nebo jeden pokoj, jestli chcete mít zpracované návrhy nábytku nebo jen poradit se sjednocením barev a doplňků.

Cena za odvedenou službu se tedy odvíjí podle celkového objemu zakázky, náročnosti práce, počtu schůzek a konzultací spolu s vyhotovenými návrhy. Je v ní zahrnuta spolupráce s řemeslníky a dalšími dodavateli. V zásadě se však řídí platnými sazbami vytvořenými Českou komorou architektů. Pro přesnější představu se dá říci, že cena tvoří zhruba 7 – 12% z celkových nákladů zakázky. Jedná-li se pouze o konzultaci bez konečného využití komplexních služeb, pak počítejte zhruba s pěti sty až tisíci korunami za jednu hodinu.

Důležitá rada na závěr

Designér by měl kromě všeho, co je zde zmíněno, dodržovat ještě jednu velmi důležitou zásadu: naslouchat lidem, pro které design tvoří. Velmi záleží na jejich potřebách a přáních, neboť jsou to právě oni, kteří budou v jím vytvořeném prostředí žít. Bytový designér by měl být člověk vnímavý a měl by být svým způsobem i psycholog, neboť při své práci naslouchá lidem, se kterými musí umět vycházet.

Pokud se chystáte zařizovat dům či byt, nebojte se v žádném případě oslovit vhodného bytového designéra. Uvidíte, že se vám to vyplatí.

 

Tento web používá cookies. Dalším jeho použitím s tímto souhlasíte.