nabídka

kurzů

Home staging v praxi

11. - 12. 3. 2024

Potřebné dovednosti v oboru Home Stagingu získáte na našem dvoudenním kurzu, který vyučujeme jako jediní v ČR.

Dějiny architektury, historické slohy a styly

13. 3. 2024

V tomto kurzu získáte přehled o architektonických stylech a jejich historii. Dozvíte se, jak se jednotlivé styly vzájemně ovlivňovaly a inspirovaly.

SKICOVÁNÍ V RUCE PRO DESIGNÉRY 1

14. 3. 2024

Cílem tohoto kurzu je naučit studenty technikám skicování a zvýšit tak efektivitu komunikace s klienty.

Návrhy a redesign interiérů

19. - 20. 3. 2024

Tento dvoudenní kurz je určený všem zájemcům o bytový design a redesign interiérů.

Jak zahájit kariéru interiérového designéra

2. 4. 2024

Všechno začíná prvním krokem.

FOTO DLAZDICE drevene desticky Aji ruce

Díky tomuto kurzu získáte výbornou orientaci v problematice barev a jejich využití v interiéru.

MODELOVÁNÍ VE SKETCHUPU 1 - ZÁKLADY

4. 4. 2024

V tomto kurzu se naučíte orientaci a základům práce v programu SketchUp od základních nástrojů po vytvoření jednoduchých 3D modelů včetně aplikace textur.

Plánování prostoru a ergonomie

17. 4. 2024 (obsazen)

Tento kurz se věnuje zásadám pro účelné zařizování obytných prostor vycházejících z ergonomie prostoru neboli požadavků člověka na životní prostor.

DIGITÁLNÍ SKICOVÁNÍ PRO DESIGNÉRY 1

23. 4. 2024

Digitální skicování je dnes nedílnou součástí práce designéra. Zrychluje ztvárnění nápadů, myšlenek a tím zjednodušuje komunikaci s klientem.

Umění v interiéru a malba abstraktního obrazu

28. 4. 2024 (neděle)

Chcete mít přehled o moderním i současném výtvarném umění a umět pracovat s obrazy v interiéru?

Barvy v interiéru

30. 4. 2024

Díky tomuto kurzu získáte výbornou orientaci v problematice barev a jejich využití v interiéru.

SKICOVÁNÍ V RUCE PRO DESIGNÉRY 2

7. 5. 2024

Kurz má za cíl zdokonalit dovednosti skicování designérů.

Osobní sebe-prezentace a jistota vystupování

14. 5. 2024

Jednodenní kurz zaměřený na rozvoj osobnosti a komunikačních dovedností.

Technické kreslení pro designéry

15. 5. 2024

V tomto kurzu se seznámíte se základy technického kreslení pro designéry, bez kterých se ve své další praxi neobejdete.

MODELOVÁNÍ VE SKETCHUPU 2 - INTERIÉRY

21. 5. 2024

V tomto kurzu pro pokročilé uživatele SketchUpu navážeme na dovednosti a znalosti nabyté v začátečnickém kurzu, které prohloubíme a rozšíříme o další efektivní nástroje vhodné pro tvorbu návrhů interiéru a jejich prezentaci klientům.

DIGITÁLNÍ SKICOVÁNÍ PRO DESIGNÉRY 2

24. 5. 2024

Kurz má za cíl zdokonalit dovednosti digitálního skicování v programu Procreate pro iPad.

Materiály a dekorace v interiéru

30. 5. 2024

Znalosti získané v tomto kurzu využijete při práci interiérového dekoratéra, bytového designéra i profesionálního Home Stagera.

Návrhy a redesign interiérů

3. - 4. 6. 2024

Tento dvoudenní kurz je určený všem zájemcům o bytový design a redesign interiérů.

Umění v interiéru a malba abstraktního obrazu

9. 6. 2024 (neděle)

Chcete mít přehled o moderním i současném výtvarném umění a umět pracovat s obrazy v interiéru?

Kurz fotografování interiéru

11. 6. 2024

V tomto kurzu se naučíte vytvářet profesionální fotografie, které podtrhnou výsledky vaší práce.

Dějiny architektury, historické slohy a styly

12. 6. 2024

V tomto kurzu získáte přehled o architektonických stylech a jejich historii. Dozvíte se, jak se jednotlivé styly vzájemně ovlivňovaly a inspirovaly.

MODELOVÁNÍ VE SKETCHUPU 1 - ZÁKLADY

13. 6. 2024

V tomto kurzu se naučíte orientaci a základům práce v programu SketchUp od základních nástrojů po vytvoření jednoduchých 3D modelů včetně aplikace textur.

Architektura, tvorba stylu a atmosféra interiéru

17. 6. 2024

V tomto kurzu získáte přehled o interiérových stylech, jejich historii a praktickém využití v současnosti.

Využití sociálních sítí a marketingu v designu a home stagingu

20. 6. 2024

Tento kurz je určený pro všechny, kteří se chtějí jednoduše a srozumitelně zorientovat ve světě sociálních sítí a marketingu.

Jak zahájit kariéru interiérového designéra

24. 6. 2024

Všechno začíná prvním krokem.

Online kurz Home stagingu

Termín podle vás

E-learningový kurz pro profesionální konzultanty Home Stagingu je vůbec prvním a dosud také jediným certifikovaným souhrnným kurzem Home Stagingu v České republice. Absolvujete ho svým tempem krok za krokem pod vedením Jitky Kobzové.

Komplexní kurz interiérového designu a home stagingu

Termín podle vás

Máte chuť udělat v životě změnu a čelit nové výzvě? Prvním krokem k tomu, abyste mohli začít budovat kariéru interiérového designera je vytyčit si cíl a postupně k němu směřovat.

Komplexní kurz interiérového designu a home stagingu

Termín podle vás

Máte chuť udělat v životě změnu a čelit nové výzvě? Prvním krokem k tomu, abyste mohli začít budovat kariéru interiérového designera je vytyčit si cíl a postupně k němu směřovat.

Online kurz Home stagingu

Termín podle vás

E-learningový kurz pro profesionální konzultanty Home Stagingu je vůbec prvním a dosud také jediným certifikovaným souhrnným kurzem Home Stagingu v České republice. Absolvujete ho svým tempem krok za krokem pod vedením Jitky Kobzové.

Home staging v praxi

11. - 12. 3. 2024

Potřebné dovednosti v oboru Home Stagingu získáte na našem dvoudenním kurzu, který vyučujeme jako jediní v ČR.

Kurz fotografování interiéru

11. 6. 2024

V tomto kurzu se naučíte vytvářet profesionální fotografie, které podtrhnou výsledky vaší práce.