nabídka

kurzů

Komplexní kurz interiérového designu a home stagingu

Termín podle vás

Absolvujte 12 našich kurzů v rámci komplexního programu, který je završen vypracováním vlastního projektu.

Jak zahájit kariéru interiérového designéra

15. 1. 2020

Kurz pro začínající designéry.

Barvy v interiéru a psychologie barev FOTO

16. 1. 2020

Díky tomuto kurzu získáte výbornou orientaci v problematice barev a jejich využití v interiéru.

Dekorace interiéru

17. 1. 2020

Znalosti získané v tomto kurzu využijete při práci interiérového dekoratéra, bytového designéra i profesionálního Home Stagera.

Architektura, tvorba stylu a atmosféra interiéru

31. 1. 2020

V tomto kurzu získáte přehled o interiérových stylech, jejich historii a praktickém využití v současnosti.

Základy home stagingu

20. - 21.2.2020

První dojem rozhoduje v realitách stejně jako mezi lidmi. Po absolvování kurzu budete vědět, jak připravit nemovitost k prodeji tak, abyste prodali co nejrychleji a za co nejlepší cenu.

Kurz fotografování interiéru

06. 03. 2020

V tomto kurzu se naučíte vytvářet profesionální fotografie, které podtrhnou výsledky vaší práce.

Plánování prostoru a ergonomie

12.3.2020

Tento kurz se věnuje zásadám pro účelné zařizování obytných prostor vycházejících z ergonomie prostoru neboli požadavky člověka na životní prostor.

Návrhy a redesign interiérů

19. - 20. 3. 2020

Tento dvoudenní kurz je určený všem zájemcům o bytový design a redesign interiérů.

Dějiny architektury, historické slohy a styly

02. 04. 2020

V tomto kurzu získáte přehled o architektonických stylech a jejich historii. Dozvíte se, jak se jednotlivé styly vzájemně ovlivňovaly a inspirovaly.

Technické kreslení pro designéry

23. 04. 2020

V tomto kurzu se seznámíte se základy technického kreslení pro designéry, bez kterých se ve své další praxi neobejdete.

Podnikání a marketing v designu a home stagingu

29. 04. 2020

Tento kurz je určen všem, kteří chtějí začít podnikat v oborech interiérový design nebo Home Staging.

E-learningový kurz

Termín podle vás

E-learningový kurz pro profesionální konzultanty Home Stagingu je vůbec prvním a dosud také jediným certifikovaným souhrnným kurzem Home Stagingu v České republice. Absolvujete ho svým tempem krok za krokem pod vedením Jitky Kobzové.

Osobní sebe-prezentace a jistota vystupování

15. 05. 2020

Jednodenní kurz zaměřený na rozvoj osobnosti a komunikačních dovedností.

Digitální modelování

04. 06. 2020

Tento jednodenní kurz je určen zájemcům, kteří si chtějí zdokonalit svůj grafický výstup prezentace.

Návrhy a redesign interiérů FOTO

21. - 22. 11. 2019

Tento dvoudenní kurz je určený všem zájemcům o bytový design a redesign interiérů.

Komplexní kurz interiérového designu a home stagingu

Termín podle vás

Absolvujte 12 našich kurzů v rámci komplexního programu, který je završen vypracováním vlastního projektu.

E-learningový kurz

Termín podle vás

E-learningový kurz pro profesionální konzultanty Home Stagingu je vůbec prvním a dosud také jediným certifikovaným souhrnným kurzem Home Stagingu v České republice. Absolvujete ho svým tempem krok za krokem pod vedením Jitky Kobzové.

Základy home stagingu

20. - 21.2.2020

První dojem rozhoduje v realitách stejně jako mezi lidmi. Po absolvování kurzu budete vědět, jak připravit nemovitost k prodeji tak, abyste prodali co nejrychleji a za co nejlepší cenu.

Kurz fotografování interiéru

06. 03. 2020

V tomto kurzu se naučíte vytvářet profesionální fotografie, které podtrhnou výsledky vaší práce.