nabídka

kurzů

15. 9. 2022

Jak zahájit kariéru interiérového designéra

Všechno začíná prvním krokem.

16. 9. 2022

Využití sociálních sítí a marketingu v designu a home stagingu

Tento kurz je určený pro všechny, kteří se chtějí jednoduše a srozumitelně zorientovat ve světě sociálních sítí a marketingu.

22. - 23. 9. 2022

Základy home stagingu

Potřebné dovednosti v oboru Home Stagingu získáte na našem dvoudenním kurzu, který vyučujeme jako jediní v ČR.

6. 10. 2022

Architektura, tvorba stylu a atmosféra interiéru

V tomto kurzu získáte přehled o interiérových stylech, jejich historii a praktickém využití v současnosti.

7. 10. 2022

Materiály a dekorace v interiéru

Znalosti získané v tomto kurzu využijete při práci interiérového dekoratéra, bytového designéra i profesionálního Home Stagera.

11. 10. 2022

Kurz fotografování interiéru

V tomto kurzu se naučíte vytvářet profesionální fotografie, které podtrhnou výsledky vaší práce.

13. - 14. 10. 2022

Návrhy a redesign interiérů

Tento dvoudenní kurz je určený všem zájemcům o bytový design a redesign interiérů.

17. 10. 2022

Technické kreslení pro designéry

V tomto kurzu se seznámíte se základy technického kreslení pro designéry, bez kterých se ve své další praxi neobejdete.

20. 10. 2022

Dějiny architektury, historické slohy a styly

V tomto kurzu získáte přehled o architektonických stylech a jejich historii. Dozvíte se, jak se jednotlivé styly vzájemně ovlivňovaly a inspirovaly.

21. 10. 2022

Barvy v interiéru a psychologie barev

Díky tomuto kurzu získáte výbornou orientaci v problematice barev a jejich využití v interiéru.

24. 10. 2022

Plánování prostoru a ergonomie

Tento kurz se věnuje zásadám pro účelné zařizování obytných prostor vycházejících z ergonomie prostoru neboli požadavků člověka na životní prostor.

25. 10. 2022 (plně obsazen)

Osobní sebe-prezentace a jistota vystupování

Jednodenní kurz zaměřený na rozvoj osobnosti a komunikačních dovedností.

Termín podle vás

E-learningový kurz

E-learningový kurz pro profesionální konzultanty Home Stagingu je vůbec prvním a dosud také jediným certifikovaným souhrnným kurzem Home Stagingu v České republice. Absolvujete ho svým tempem krok za krokem pod vedením Jitky Kobzové.

Termín podle vás

Komplexní kurz interiérového designu a home stagingu

Máte chuť udělat v životě změnu a čelit nové výzvě? Prvním krokem k tomu, abyste mohli začít budovat kariéru interiérového designera je vytyčit si cíl a postupně k němu směřovat.

Termín podle vás

Komplexní kurz interiérového designu a home stagingu

Máte chuť udělat v životě změnu a čelit nové výzvě? Prvním krokem k tomu, abyste mohli začít budovat kariéru interiérového designera je vytyčit si cíl a postupně k němu směřovat.

Termín podle vás

E-learningový kurz

E-learningový kurz pro profesionální konzultanty Home Stagingu je vůbec prvním a dosud také jediným certifikovaným souhrnným kurzem Home Stagingu v České republice. Absolvujete ho svým tempem krok za krokem pod vedením Jitky Kobzové.

22. - 23. 9. 2022

Základy home stagingu

Potřebné dovednosti v oboru Home Stagingu získáte na našem dvoudenním kurzu, který vyučujeme jako jediní v ČR.

11. 10. 2022

Kurz fotografování interiéru

V tomto kurzu se naučíte vytvářet profesionální fotografie, které podtrhnou výsledky vaší práce.