nabídka

kurzů

16. 1. 2024

Jak zahájit kariéru interiérového designéra

Všechno začíná prvním krokem.

17. 1. 2024

SKICOVÁNÍ V RUCE PRO DESIGNÉRY 2

Kurz má za cíl zdokonalit dovednosti skicování designérů.

23. - 24. 1. 2024

Home staging v praxi

Potřebné dovednosti v oboru Home Stagingu získáte na našem dvoudenním kurzu, který vyučujeme jako jediní v ČR.

25. 1. 2024

Plánování prostoru a ergonomie

Tento kurz se věnuje zásadám pro účelné zařizování obytných prostor vycházejících z ergonomie prostoru neboli požadavků člověka na životní prostor.

29. 1. 2024

Barvy v interiéru

Díky tomuto kurzu získáte výbornou orientaci v problematice barev a jejich využití v interiéru.

30. 1. 2024

Osobní sebe-prezentace a jistota vystupování

Jednodenní kurz zaměřený na rozvoj osobnosti a komunikačních dovedností.

31. 1. 2024

MODELOVÁNÍ VE SKETCHUPU 1 - ZÁKLADY

V tomto kurzu se naučíte orientaci a základům práce v programu SketchUp od základních nástrojů po vytvoření jednoduchých 3D modelů včetně aplikace textur.

7. 2. 2024

Materiály a dekorace v interiéru

Znalosti získané v tomto kurzu využijete při práci interiérového dekoratéra, bytového designéra i profesionálního Home Stagera.

14. 2. 2024

Technické kreslení pro designéry

V tomto kurzu se seznámíte se základy technického kreslení pro designéry, bez kterých se ve své další praxi neobejdete.

15. 2. 2024

Využití sociálních sítí a marketingu v designu a home stagingu

Tento kurz je určený pro všechny, kteří se chtějí jednoduše a srozumitelně zorientovat ve světě sociálních sítí a marketingu.

21. 2. 2024

Kurz fotografování interiéru

V tomto kurzu se naučíte vytvářet profesionální fotografie, které podtrhnou výsledky vaší práce.

22. 2. 2024

DIGITÁLNÍ SKICOVÁNÍ PRO DESIGNÉRY 2

Kurz má za cíl zdokonalit dovednosti digitálního skicování v programu Procreate pro iPad.

27. 2. 2024

Architektura, tvorba stylu a atmosféra interiéru

V tomto kurzu získáte přehled o interiérových stylech, jejich historii a praktickém využití v současnosti.

28. 2. 2024

MODELOVÁNÍ VE SKETCHUPU 2 - INTERIÉRY

V tomto kurzu pro pokročilé uživatele SketchUpu navážeme na dovednosti a znalosti nabyté v začátečnickém kurzu, které prohloubíme a rozšíříme o další efektivní nástroje vhodné pro tvorbu návrhů interiéru a jejich prezentaci klientům.

13. 3. 2024

Dějiny architektury, historické slohy a styly

V tomto kurzu získáte přehled o architektonických stylech a jejich historii. Dozvíte se, jak se jednotlivé styly vzájemně ovlivňovaly a inspirovaly.

19. - 20. 3. 2024

Návrhy a redesign interiérů

Tento dvoudenní kurz je určený všem zájemcům o bytový design a redesign interiérů.

26. 3. 2024

SKICOVÁNÍ V RUCE PRO DESIGNÉRY 1

Cílem tohoto kurzu je naučit studenty technikám skicování a zvýšit tak efektivitu komunikace s klienty.

2. 4. 2024

Jak zahájit kariéru interiérového designéra

Všechno začíná prvním krokem.

4. 4. 2024

MODELOVÁNÍ VE SKETCHUPU 1 - ZÁKLADY

V tomto kurzu se naučíte orientaci a základům práce v programu SketchUp od základních nástrojů po vytvoření jednoduchých 3D modelů včetně aplikace textur.

17. 4. 2024

Plánování prostoru a ergonomie

Tento kurz se věnuje zásadám pro účelné zařizování obytných prostor vycházejících z ergonomie prostoru neboli požadavků člověka na životní prostor.

23. 4. 2024

DIGITÁLNÍ SKICOVÁNÍ PRO DESIGNÉRY 1

Digitální skicování je dnes nedílnou součástí práce designéra. Zrychluje ztvárnění nápadů, myšlenek a tím zjednodušuje komunikaci s klientem.

14. 5. 2024

Osobní sebe-prezentace a jistota vystupování

Jednodenní kurz zaměřený na rozvoj osobnosti a komunikačních dovedností.

15. 5. 2024

Technické kreslení pro designéry

V tomto kurzu se seznámíte se základy technického kreslení pro designéry, bez kterých se ve své další praxi neobejdete.

21. 5. 2024

MODELOVÁNÍ VE SKETCHUPU 2 - INTERIÉRY

V tomto kurzu pro pokročilé uživatele SketchUpu navážeme na dovednosti a znalosti nabyté v začátečnickém kurzu, které prohloubíme a rozšíříme o další efektivní nástroje vhodné pro tvorbu návrhů interiéru a jejich prezentaci klientům.

30. 5. 2024

Materiály a dekorace v interiéru

Znalosti získané v tomto kurzu využijete při práci interiérového dekoratéra, bytového designéra i profesionálního Home Stagera.

11. 6. 2024

Kurz fotografování interiéru

V tomto kurzu se naučíte vytvářet profesionální fotografie, které podtrhnou výsledky vaší práce.

12. 6. 2024

Dějiny architektury, historické slohy a styly

V tomto kurzu získáte přehled o architektonických stylech a jejich historii. Dozvíte se, jak se jednotlivé styly vzájemně ovlivňovaly a inspirovaly.

17. 6. 2024

Architektura, tvorba stylu a atmosféra interiéru

V tomto kurzu získáte přehled o interiérových stylech, jejich historii a praktickém využití v současnosti.

Termín podle vás

Online kurz Home stagingu

E-learningový kurz pro profesionální konzultanty Home Stagingu je vůbec prvním a dosud také jediným certifikovaným souhrnným kurzem Home Stagingu v České republice. Absolvujete ho svým tempem krok za krokem pod vedením Jitky Kobzové.

Termín podle vás

Komplexní kurz interiérového designu a home stagingu

Máte chuť udělat v životě změnu a čelit nové výzvě? Prvním krokem k tomu, abyste mohli začít budovat kariéru interiérového designera je vytyčit si cíl a postupně k němu směřovat.

Termín podle vás

Komplexní kurz interiérového designu a home stagingu

Máte chuť udělat v životě změnu a čelit nové výzvě? Prvním krokem k tomu, abyste mohli začít budovat kariéru interiérového designera je vytyčit si cíl a postupně k němu směřovat.

Termín podle vás

Online kurz Home stagingu

E-learningový kurz pro profesionální konzultanty Home Stagingu je vůbec prvním a dosud také jediným certifikovaným souhrnným kurzem Home Stagingu v České republice. Absolvujete ho svým tempem krok za krokem pod vedením Jitky Kobzové.

23. - 24. 1. 2024

Home staging v praxi

Potřebné dovednosti v oboru Home Stagingu získáte na našem dvoudenním kurzu, který vyučujeme jako jediní v ČR.

21. 2. 2024

Kurz fotografování interiéru

V tomto kurzu se naučíte vytvářet profesionální fotografie, které podtrhnou výsledky vaší práce.

11. 6. 2024

Kurz fotografování interiéru

V tomto kurzu se naučíte vytvářet profesionální fotografie, které podtrhnou výsledky vaší práce.