nabídka

kurzů

2. - 3. 2. 2023

Home staging v praxi

Potřebné dovednosti v oboru Home Stagingu získáte na našem dvoudenním kurzu, který vyučujeme jako jediní v ČR.

6. - 7. 2. 2023

Návrhy a redesign interiérů

Tento dvoudenní kurz je určený všem zájemcům o bytový design a redesign interiérů.

16. 2. 2023 (obsazen)

Materiály a dekorace v interiéru

Znalosti získané v tomto kurzu využijete při práci interiérového dekoratéra, bytového designéra i profesionálního Home Stagera.

22. 2. 2023

Technické kreslení pro designéry

V tomto kurzu se seznámíte se základy technického kreslení pro designéry, bez kterých se ve své další praxi neobejdete.

27. 2. 2023

Architektura, tvorba stylu a atmosféra interiéru

V tomto kurzu získáte přehled o interiérových stylech, jejich historii a praktickém využití v současnosti.

28. 2. 2023

Jak zahájit kariéru interiérového designéra

Všechno začíná prvním krokem.

3. 3. 2023

Využití sociálních sítí a marketingu v designu a home stagingu

Tento kurz je určený pro všechny, kteří se chtějí jednoduše a srozumitelně zorientovat ve světě sociálních sítí a marketingu.

8. 3. 2023

Dějiny architektury, historické slohy a styly

V tomto kurzu získáte přehled o architektonických stylech a jejich historii. Dozvíte se, jak se jednotlivé styly vzájemně ovlivňovaly a inspirovaly.

9. 3. 2023 (obsazen)

Kurz fotografování interiéru

V tomto kurzu se naučíte vytvářet profesionální fotografie, které podtrhnou výsledky vaší práce.

16. 3. 2023

Barvy v interiéru a psychologie barev

Díky tomuto kurzu získáte výbornou orientaci v problematice barev a jejich využití v interiéru.

24. 3. 2023

Osobní sebe-prezentace a jistota vystupování

Jednodenní kurz zaměřený na rozvoj osobnosti a komunikačních dovedností.

11. 4. 2023

SketchUp pro interiérové designéry

V tomto kurzu se naučíte pracovat v programu SketchUP od základních funkcí až po vytvoření 3D modelů včetně implementace textur.

21. 4. 2023

Plánování prostoru a ergonomie

Tento kurz se věnuje zásadám pro účelné zařizování obytných prostor vycházejících z ergonomie prostoru neboli požadavků člověka na životní prostor.

25. 4. 2023

Materiály a dekorace v interiéru

Znalosti získané v tomto kurzu využijete při práci interiérového dekoratéra, bytového designéra i profesionálního Home Stagera.

12. 5. 2023

Technické kreslení pro designéry

V tomto kurzu se seznámíte se základy technického kreslení pro designéry, bez kterých se ve své další praxi neobejdete.

15. - 16. 5. 2023

Návrhy a redesign interiérů

Tento dvoudenní kurz je určený všem zájemcům o bytový design a redesign interiérů.

19. 5. 2023

Využití sociálních sítí a marketingu v designu a home stagingu

Tento kurz je určený pro všechny, kteří se chtějí jednoduše a srozumitelně zorientovat ve světě sociálních sítí a marketingu.

23. - 24. 5. 2023

Home staging v praxi

Potřebné dovednosti v oboru Home Stagingu získáte na našem dvoudenním kurzu, který vyučujeme jako jediní v ČR.

29. 5. 2023

Architektura, tvorba stylu a atmosféra interiéru

V tomto kurzu získáte přehled o interiérových stylech, jejich historii a praktickém využití v současnosti.

30. 5. 2023

Jak zahájit kariéru interiérového designéra

Všechno začíná prvním krokem.

2. 6. 2023

Dějiny architektury, historické slohy a styly

V tomto kurzu získáte přehled o architektonických stylech a jejich historii. Dozvíte se, jak se jednotlivé styly vzájemně ovlivňovaly a inspirovaly.

5. 6. 2023

Barvy v interiéru a psychologie barev

Díky tomuto kurzu získáte výbornou orientaci v problematice barev a jejich využití v interiéru.

6. 6. 2023

Kurz fotografování interiéru

V tomto kurzu se naučíte vytvářet profesionální fotografie, které podtrhnou výsledky vaší práce.

Termín podle vás

E-learningový kurz

E-learningový kurz pro profesionální konzultanty Home Stagingu je vůbec prvním a dosud také jediným certifikovaným souhrnným kurzem Home Stagingu v České republice. Absolvujete ho svým tempem krok za krokem pod vedením Jitky Kobzové.

Termín podle vás

Komplexní kurz interiérového designu a home stagingu

Máte chuť udělat v životě změnu a čelit nové výzvě? Prvním krokem k tomu, abyste mohli začít budovat kariéru interiérového designera je vytyčit si cíl a postupně k němu směřovat.

Termín podle vás

Komplexní kurz interiérového designu a home stagingu

Máte chuť udělat v životě změnu a čelit nové výzvě? Prvním krokem k tomu, abyste mohli začít budovat kariéru interiérového designera je vytyčit si cíl a postupně k němu směřovat.

Termín podle vás

E-learningový kurz

E-learningový kurz pro profesionální konzultanty Home Stagingu je vůbec prvním a dosud také jediným certifikovaným souhrnným kurzem Home Stagingu v České republice. Absolvujete ho svým tempem krok za krokem pod vedením Jitky Kobzové.

2. - 3. 2. 2023

Home staging v praxi

Potřebné dovednosti v oboru Home Stagingu získáte na našem dvoudenním kurzu, který vyučujeme jako jediní v ČR.

9. 3. 2023 (obsazen)

Kurz fotografování interiéru

V tomto kurzu se naučíte vytvářet profesionální fotografie, které podtrhnou výsledky vaší práce.

23. - 24. 5. 2023

Home staging v praxi

Potřebné dovednosti v oboru Home Stagingu získáte na našem dvoudenním kurzu, který vyučujeme jako jediní v ČR.

6. 6. 2023

Kurz fotografování interiéru

V tomto kurzu se naučíte vytvářet profesionální fotografie, které podtrhnou výsledky vaší práce.