nabídka

kurzů

28. 1. 2022

Architektura, tvorba stylu a atmosféra interiéru

V tomto kurzu získáte přehled o interiérových stylech, jejich historii a praktickém využití v současnosti.

3. 2. 2022 (obsazen)

Technické kreslení pro designéry

V tomto kurzu se seznámíte se základy technického kreslení pro designéry, bez kterých se ve své další praxi neobejdete.

10. - 11. 2. 2022 (obsazen)

Návrhy a redesign interiérů

Tento dvoudenní kurz je určený všem zájemcům o bytový design a redesign interiérů.

18. 2. 2022 (obsazen)

Materiály a dekorace v interiéru

Znalosti získané v tomto kurzu využijete při práci interiérového dekoratéra, bytového designéra i profesionálního Home Stagera.

24. 2. 2022 (obsazen)

Osobní sebe-prezentace a jistota vystupování

Jednodenní kurz zaměřený na rozvoj osobnosti a komunikačních dovedností.

25. 2. 2022 (obsazen)

Kurz fotografování interiéru

V tomto kurzu se naučíte vytvářet profesionální fotografie, které podtrhnou výsledky vaší práce.

23. 3. 2022

Barvy v interiéru a psychologie barev

Díky tomuto kurzu získáte výbornou orientaci v problematice barev a jejich využití v interiéru.

29. - 30. 3. 2022

Základy home stagingu

První dojem rozhoduje v realitách stejně jako mezi lidmi. Po absolvování kurzu budete vědět, jak připravit nemovitost k prodeji tak, abyste prodali co nejrychleji a za co nejlepší cenu.

11. - 12. 4. 2022

Návrhy a redesign interiérů

Tento dvoudenní kurz je určený všem zájemcům o bytový design a redesign interiérů.

21. 4. 2022 (obsazen)

Plánování prostoru a ergonomie

Tento kurz se věnuje zásadám pro účelné zařizování obytných prostor vycházejících z ergonomie prostoru neboli požadavků člověka na životní prostor.

29. 4. 2022

Využití sociálních sítí a marketingu v designu a home stagingu

Tento kurz je určený pro všechny, kteří se chtějí jednoduše a srozumitelně zorientovat ve světě sociálních sítí a marketingu.

bude stanoven / duben 2022

Osobní sebe-prezentace a jistota vystupování /duben

Jednodenní kurz zaměřený na rozvoj osobnosti a komunikačních dovedností.

bude stanoven / červen 2022

Plánování prostoru a ergonomie / červen

Tento kurz se věnuje zásadám pro účelné zařizování obytných prostor vycházejících z ergonomie prostoru neboli požadavků člověka na životní prostor.

bude stanoven / červen 2022

Dějiny architektury, historické slohy a styly / červen

V tomto kurzu získáte přehled o architektonických stylech a jejich historii. Dozvíte se, jak se jednotlivé styly vzájemně ovlivňovaly a inspirovaly.

bude stanoven / červen 2022

Kurz fotografování interiéru / červen

V tomto kurzu se naučíte vytvářet profesionální fotografie, které podtrhnou výsledky vaší práce.

bude stanoven / červen 2022

Materiály a dekorace v interiéru / červen

Znalosti získané v tomto kurzu využijete při práci interiérového dekoratéra, bytového designéra i profesionálního Home Stagera.

bude stanoven / červen 2022

Technické kreslení pro designéry / červen

V tomto kurzu se seznámíte se základy technického kreslení pro designéry, bez kterých se ve své další praxi neobejdete.

Termín podle vás

E-learningový kurz

E-learningový kurz pro profesionální konzultanty Home Stagingu je vůbec prvním a dosud také jediným certifikovaným souhrnným kurzem Home Stagingu v České republice. Absolvujete ho svým tempem krok za krokem pod vedením Jitky Kobzové.

Termín podle vás

Komplexní kurz interiérového designu a home stagingu

Absolvujte 12 našich kurzů v rámci komplexního programu, který je završen vypracováním vlastního projektu.

Termín podle vás

Komplexní kurz interiérového designu a home stagingu

Absolvujte 12 našich kurzů v rámci komplexního programu, který je završen vypracováním vlastního projektu.

Termín podle vás

E-learningový kurz

E-learningový kurz pro profesionální konzultanty Home Stagingu je vůbec prvním a dosud také jediným certifikovaným souhrnným kurzem Home Stagingu v České republice. Absolvujete ho svým tempem krok za krokem pod vedením Jitky Kobzové.

25. 2. 2022 (obsazen)

Kurz fotografování interiéru

V tomto kurzu se naučíte vytvářet profesionální fotografie, které podtrhnou výsledky vaší práce.

29. - 30. 3. 2022

Základy home stagingu

První dojem rozhoduje v realitách stejně jako mezi lidmi. Po absolvování kurzu budete vědět, jak připravit nemovitost k prodeji tak, abyste prodali co nejrychleji a za co nejlepší cenu.

bude stanoven / červen 2022

Kurz fotografování interiéru / červen

V tomto kurzu se naučíte vytvářet profesionální fotografie, které podtrhnou výsledky vaší práce.